viện âm thanh và tầm nhìn

Mô hình viện âm thanh và tầm nhìn Hà Lan

Mô hình viện âm thanh và tầm nhìn Hà Lan

Đây là một bảo tàng lưu trữ hầu hết các tài liệu cho sản xuất các chương trình nghe nhìn của đất nước. Mỗi tấm kính được in hình ảnh một nhân vật nổi tiếng của truyền hình Hà Lan