tiểu cảnh hồ nước

Mô hình tiểu cảnh hồ nước

Mô hình tiểu cảnh hồ nước

Sinh vật sống trong hồ giúp hồ nước sống động, trong lành hơn thay vì một hồ nước yên ắng, không khác gì một “ao tù”, hồ “chết” – là một dấu hiệu không lành trong nhà. Khác với thác