park riverside

Mua nhà phố Park Riverside sẽ được hưởng nhiều ưu đãi

Mua nhà phố Park Riverside sẽ được hưởng nhiều ưu đãi

Theo đó, chỉ cần thanh toán 450 triệu đồng khách hàng có thể sở hữu nhà phố của dự án và vào ở ngay từ tháng 8.2016. Phần thanh toán còn lại, khách hàng được trả chậm với lãi suất