nơi đặt tủ lạnh

Nơi không được tủ lạnh trong nhà

Nơi không được tủ lạnh trong nhà

Phong thủy học gọi tủ lạnh là "Tài khố" (Kho của). Vì vậy, nếu tủ lạnh đặt trong phòng khách thì tuyệt đối không kê tủ chéo góc với cửa ra vào. Bạn cũng không nên đặt tủ lạnh đối