nhà kính mái vòm sóng

Mô hình nhà kính mái vòm sóng chất lượng cao

Mô hình nhà kính mái vòm sóng chất lượng cao

Đặc tính kỹ thuật + Cửa trượt 1 lớp hoặc 2 lớp khung thép. + Thiết bị kèm theo: - Màng cuốn hông, cuốn nóc. - Hệ thống tưới: Tưới nhỏ dọt, hoặc tưới phun sương,… tùy theo sự lựa