mô hình nhà kính trồng nấm

Mô hình nhà kính dùng để trồng nấm chất lượng

Mô hình nhà kính dùng để trồng nấm chất lượng

Thiết bị kèm theo: - Màng cuốn hông, cuốn nóc. - Hệ thống tưới: Tưới nhỏ giọt, hoặc tưới phun sương,… tùy theo sự lựa chọn của khách hàng - Hệ thống quạt thông gió. - Lưới cắt nắng (loại