mô hình nhà hát

Mô hình nhà hát quốc gia Bắc Kinh

Mô hình nhà hát quốc gia Bắc Kinh

Tòa nhà được làm bằng titan và thủy tinh, thường được gọi là “quả trúng khổng lồ” do hình dạng của nó. Được bao quanh bởi một hồ nước nhân tạo, tòa nhà bao gồm nhà hát, phòng hòa nhạc