chỉ số nhà

Chỉ số giá nhà ở và văn phòng ở Hà Nội đạt 26,3 triệu/m2

Chỉ số giá nhà ở và văn phòng ở Hà Nội đạt 26,3 triệu/m2

Với nhu cầu văn phòng tăng, giá thuê hạng A và B được kỳ vọng sẽ tăng trong tương lai gần. Savills dự báo tốc độ tăng trưởng giá thuê sẽ đạt khoảng 4%/năm trong ba năm tới. Chỉ số