bảo tàng Louvre Pyramid

Mô hình bảo tàng hình dáng kim tự tháp Louvre Pyramid, Paris

Mô hình bảo tàng hình dáng kim tự tháp Louvre Pyramid, Paris

Toàn bộ kim tự tháp được xây bằng kính cùng các khớp nối kim loại, cao 20,6m với đáy hình vuông mỗi cạnh 35m. Kim tự tháp này gồm tổng cộng 603 tấm kính hình thoi và 70 tấm hình