Mô hình tòa nhà viện Công nghệ Hội thảo Kanagawa

Mô hình tòa nhà viện Công nghệ Hội thảo Kanagawa

Mô hình tòa nhà viện Công nghệ Hội thảo KanagawaNằm trong khuôn viên của Học viện Công nghệ Kanagawa, tòa nhà là một trong những công trình xây dựng độc đáo nhất hiện có. Được thiết kế bởi Junya Ishigami Associates, việc xây dựng cơ bản là một phòng đơn có diện tích khoảng 2000 m2, bao gồm các tấm kính và cột thép trắng có thể thay đổi kích thước và hình dạng. Toàn bộ thiết kế khiến người ta có cảm giác một cánh rừng chứ không phải các tòa nhà.

Theo ashui.com